"SYNSPUNKTER" FRA MIDTEN

Næsten alle religioner har en iboende afslutning. Begreber som Dommedag, Apokalypse, Ragnarok, Syndflod og Hopi indianerne tror at jorden bliver dækket af jernslanger, stenfloder og store spindelvæv o.s.v.

Her i norden har menneskene i de nordiske lande opfattet verden som en enhed, beboet af mennesker, guder, dyr, jætter, aserne og alle de andre eksistenser i deres forestillingsverden. Ygdrasill (livstræet) har plads til alle. Menneskene hjælper guderne med at bekæmpe alt det onde og skadelige, gudernes opgave er at holde orden og ligevægt. Her i norden er det Jætterne der står for de nedbrydende kræfter. Vi har ikke så mange skriftlige kilder som f.eks. grækerne, men fra den ÆldreEdda og Snorres Yngre Edda, får vi et rimeligt godt indblik i de norrøne religiøse forestillinger. En af de spændende skikkelser er Loke, som er søn af Jætterne men har formået at indynde sig hos Aserne (guderne) og har blandet blod med Odin (øverste af guderne). Loke både hjælper og modarbejder Aserne. Han har en hovedrolle ved ragnarok, hvor den gamle verden går under. Vi mennesker er meget lig Loke.Nu  er det ikke min mening at gennemgå den hedenske religion i norden, men kun holde fast i opfattelsen af at vi, mennesker, lever i et fælles univers eller rum. Og at alle handlinger berører og påvirker os alle sammen.

Livets træ (yggdrasil elller ygdrasill) står med sine tre rødder solidt plantet midt i den norrøne verden, der opfattes som en rund flad skive. Guderne (Æserne eller Aserne) bestemte at mennesker skulle bo i midten af verden Midgard (Midgaard). Guderne byggede en kæmpe stor borg til sig selv midt i midgard, med en stor mur omkring. De kaldte den for Asgaard. For at adskille Midgard fra det mørke ukendte og kolde, opførde Aserne et stærkt forsvarsanlæg, Midt i Midgard plantede de også det stedsegrønne Asketræ Ygdrasll, verdens centrum, hvis grene er så store at de favner den totale verden.

Uden for forsvarsanlæget ligger Utgard og Jotunheim, her bor trolle, vætter, elve og andre underjordiske. Aller yderst er verdenshavet hvor midgårdsormen lever.

Den ene af Ygdrasills rødder ligger under Asgard, en anden af rødderne ligger under Nivlheim, som er et kold, tåget og øde sted. Ginnungagap, hvor livet, i form af kempen Yme blev skabt, ligger i tomrummet på nordsiden af verden.

I den nørrøne verden, det vil sige norden (Island, Grønland, Norge, Sverige og en del af Finland) samt den nordlige del af tyskland er Ygdrasill et samlende udtryk for kosmos. Man kan vel sætte lighedstegn mellem grækernes Gaia og det norrøne Midgard. Men hvor om alting er, så lever alle mennesker, sorte, gule, brune, hvide, kristne, muslimer, budister, ateister og agnostikere i Midgard.

Jeg finder det verdenssyn både smukt og poetisk. I dag ved vi bedre, men Ygdrasill er stadig det fundament vi alle lever på og af. Og Midgard den verden vi lever i. Derfor undrer det mig at der gøres så lidt for at vedligeholde den. Det prøvede min meget gode ven Orla Andersen og jeg at finde årsanen til, og måske også en løsning på. 

Aller først blev vi enige om at prøve at se på realiteterne for menneskerne i Midgard i det 21′ århundrede.

Dagligdag i Midgard  Hvis du tør så se billederne igennem og se virkeligheden for ca. 500 millioner børn og ca. 1.5 milliard mennesker ialt.

 Kan vi være det bekendt ????  

 Hvem og hvad er så årsagen til at vi, i modsætning til alle andre dyrearter, systematisk gør mulighederne for livet dårligere og måske i den sidste ende starter det norrøne RAGNAROK. Vi, menneskene, har i dag både viden og teknisk kunnen til at ændre retning. Hvem er modstanderne mod et ygdrasill som en biotop i ballance.

 

  Næste Start Mere information om Norrøne tro