"SYNSPUNKTER" FRA MIDTEN

Vores art, Homo sapiens eller “Det kloge menneske”, er ca. ½ million år gammel. Vi har en stor hjerne, går på to ben, så vi har hænder og arme fri til at bearbejde vore omgivelser og fremstille og bruge værktøj. Selv om man ikke skulle tro det, så sætter vores store hjerne os i stand til at forudsige handlinger, resultatet af vore handlinger og planlægge nye handlinger. 

Vi har udviklet et kompliceret sprog, med mange symboler, så vi er i stand til at videregive komplekse informationer til andre i gruppen. Vi er et nøgent dyr, uden de kræfter og færdigheder andre arter er i besiddelse af, så vi har altid været presset til at udvikle nye metoder for at tilfredsstille vore primære behov for bl.a. sikkerhed, mad, varme og seksuel udfoldelse.

Vores store hjerne betyder at vore børn er afhængige af forældrene meget længere end andre arter. Så udviklingen af grupper med en social afhængighed har været afgørende for menneskets success.

Presset af ønsket om at opfylde vore basale behov, og vores store hjernes kapacitet, har vi udviklet kulturelle og tekniske færdigheder som ingen anden art. Brugen af ild, udviklingen af landbrug, udvinding og bearbejdning af metal var starten på en udviklingssuccess for Homo Sapiens, os mennesker. Vi har befolket stort set alle klimatiske zoner. Det har taget os ca. 65-70.000 år at nå hertil, men det har kostet dyrt for mange andre arter og miljøet. Mange arter er allerede udryddet, og mange er stærkt truet. Vort landbrugs monokulturer og brug af pesticider truer vor natur. Afbrænding af fossile brændstoffer påvirker klimaet, med forhøjede temperaturer, voldsommere vejr og forhøjet havniveau.

I dag må vi konstatere at vi står over for udfordringer af langt større dimensioner end vore forfædres. Vi er blevet ca. 7,3 milliarder, og i 2050 forventes det vi er ca. 9 milliarder. 

Med internet, fjernsyn og radio, så er samtlige mennesker på kloden klar over hvorledes vi lever i den industrialiserede vestlige verden, og dermed ønsker befolkningen i u-landene at hæve sig til samme leveniveau. Biler, brændstof, mad, boliger, varme o.s.v. til 7-9 milliarder mennesker, med dertil hørende forurening, håbløst.

Konklusion: Hvis vi ikke finder en vej ud af denne problemstilling får vi enten krige og Revolutioner eller voldsomme verdensomspændende dødelige epedimier.

 Tilbage Start