"SYNSPUNKTER" FRA MIDTEN

Umiddelbart skulle man mene at alle ville være interesseret i at rette op på Ygdrasill’s situationen, og skabe biotopen Ygdrasill. Det er desværre ikke tilfældet. I min optik så har for få indset alvoren i klimaudviklingen. Den tiltagende luftforurening med de såkaldte drivhusgasserne CO2, freon og tungmetaller viser at de skrøbelige tiltag mod forureningen slet ikke nærmer sig det nødvendige niveau. 

Jeg er overbevist om at årsagen skal findes i den manglende viden om problemerne blandt os almindelige, og usynlige, mennesker, som med tilstrækkelig indsigt og viden, via stemmeurnen, pressen og internettet ellers ville kunne ændre på ledernes beslutninger. Det eneste en politiker går op i er at blive valgt eller genvalgt for enhver pris.

Jeg tør godt udpege den virkelige modstander af etableringen af biotopen Ygdrasill til at være:

1: De uvidende magtfulde mennesker = Vælgerne som kun kan/vil se en meget begrænset tidsperiode frem. Jeg plejer at kalde dem Strudsene.

2: Politikerne der godt ved hvad der skal til, men kun interesserer sig for næste valg.

3: Landbruget der kun tænker på høstudbyttet, uanset omkostningen for Biotopen.

4: Industrien der kun tænker på profit. Næste Tilbage