"SYNSPUNKTER" FRA MIDTEN

Da Orla og jeg gik de mange internationale databaser igennem. Lavede vi vor egen database hvor vi samlede de relevante  økonomiske informationer på tværs af de store internationale baser, og så analyserede vi på tallene.

Det overraskede os at de økonomiske midler der gik fra I-lande til U-lande, både humanitært og militært, oversteg vore beregninger for hvad det ville koste at, i det mindste forsøge, stoppe befolkningstilvæksten på jorden.

Kina er gået i spidsen for befolkningsregulering, idet de i slutningen af halvfjerserne indførte netop etbarnpolitikken. Kina har mange erfaringer i fordele, ulemper og resultater som verdenssamfundet kunne trække på. I dag er det dog tilladt alle par at få 2 børn.

Der er to primære områder der modarbejder børnebegrænsning, religionerne og økonomien. I U landene får man mange børn primært for at sikre sin alderdom, skaffe arbejdskraft i sitlandbrug og fordi svangerskabsforebyggende midler er så dyre.

Det er netop løsningen, Tobarnspolitikken

Vi, Orla og undertegnede, vidste at vi arbejdede i et farligt konfliktområde, men de religiøse ledere må indse at den ekslosive befolkningstilvækst ikke er mulig, de må derfor træde i karakter som ledere. Paven, mullaerne og præsterne må finde vejen ud af middelalderens trosopfattelser. Jeg er sikker på at guderne, hvad enten det er de kristnes guder, Hinduernes mange forskellige guder, Asatroens Aser  eller Islams Allah (Alläh) ønsker at deres store skaberværk skal ødelægges.

Økonomien kan løses ved at de enorme midler der tilføres fra I-lande til U-lande kanaliseres til gratis svangerskabsforebyggende midler og økonomisk sikring i alderdommen til de mennesker der kun har fået to børn. En stor del af befolkningen i U-lande lever for omkring en dollar om dagen eller mindre. Så mange ville opleve en forbedring i deres levevilkår hvis de fik en FN-folkepension udbetalt hver måned, svarende til det gennemsnit befolkningen i deres område eller land lever for. Samtidig skulle alle tilskud til stater, regeringer og personer falde bort.

Jamen jamen, når det er så “nemt” og billigt at redde Ygdrasill hvorfor gør vi det så ikke. FORDI vi er mennesker, den eneste dyreart der målrettet arbejder på at udrydde os selv.

 Derfor gør vi ingen ting  Tilbage