"SYNSPUNKTER" FRA MIDTEN
Årsagen til den forurening, nød og fattigdom vi dagligt konfronteres med kan nemt udpeges, prøv, hvis du tør, at se min billedreportage Mondocane. Den er samlet blandt andre fotografers reportager, og sat op imod modsætningerne i vores ( Ygdrasills midgaard) verden. Det er den grådighed som har bragt os frem.

Grådighed er en af de drivende kræfter bag Homininernes evolution fra den primitive australopitheciner (abemennesket)  til Homo Sapiens (Det moderne menneske). Der er i dag en udbredt accept af slægtskabet til de store aber, og nok mest til Bonoboerne. Det betyder ikke at vi er efterkommere af aberne. Denne udlægning bruges af mange religiøse sekter og ledere til at afvise Darvins evolotions- jeg var lige ved at skrive teori, men lære er nok mere passende. Vi er ikke efterkommere af aber, men af et endnu tidligere fælles stamform for både aber og mennesker. Vi er nu over 4 milioner år tilbage i tiden, og der findes meget få om ingen palæoantropologiske fund af denne stamform. De første individer i homo-slægten udvikledes i østafrika, og det bedst kendte eksemplar af australopithecin er “Lucy” som blev fundet i Etiopien i slutningen af 1970 erne.

Der er meget få spor af udviklingen før Homo ergaster.

MEN som grafen viser har der været en del konkurrenter senere. De er alle uddøde, eneste overlevende er os, Homo sapiens = Det tænkende Menneske.

Læg mærke til vor selvvalgte betegnelse for vores art. Det vender jeg tilbage til.

Homo sapiens enestående hjerne kombineret med evnen til at gå oprejst, hvilket frigør arme og hænder til at bære , forme, sigte, gestikulere, angreb og forsvar, holde på redskaber og så videre, har i en ubrudt udvikling bragt os frem til et udviklingsniveau hvor vi er i stand til også at forme og tilpasse Ygdrasill (Planeten jorden) til at tilfredsstille vor fantasi.

Dette på godt og ondt, og for øjeblikket mest ondt.

Den samme egenskab som har ført os frem til vort nuværende teknologiske stade, er også årsagen til den katastofale udvikling vi er vidne til for øjeblikket. Jeg vil ikke gå i detaljer, vi kender dem alle, så jeg vil nøjes med at nævne et par overskrifter. Drivhusefekten der varmer Ygdrasill op så vi opserverer en hævning i havniveauet og ekstreme vejrfænomener jorden over, omfattende uddøen af dyreracer, nedsmeltning af isen på polerne, skrumpning af gletschere over hele verden, ørkener der breder sig, voldsom stigning i jordens befolkning, permafrostens optøen og så videre.

Der gøres fra nogle få fremsynede ledere, et stort arbejde for at få verdens befolkning til at erkende opgavens omfang. Små positive tiltag opnås, men slet ikke i et omfang der ændrer på situationen. Hvis min generation skal være den sidste der lever i trygge omgivelser, med mad nok, en rimeligt global sundhedstilstand, uden verdensomspændende krige, så er det nu der skal sættes ind. Vi, Homo sapiens, har den viden og teknologi der kan sætte os i stand til at etablere en biotop i ballance, susende rundt om en “evig” energikilde. Men vil vi, kan vi, det er det store spørgsmål. Indtil nu er der ikke meget der tyder på det.


Tør du se hvad vores grådighed har resulteret i ? :  Moddo Cane Udryddelsestruet Næste = løsningen