"SYNSPUNKTER" FRA MIDTEN

Med besøgene på månen, fulgte en erkendelse i brede kredse af at jorden, vores Ygdrasill, er en lukket biotop som vi skal stå vagt om, vi har ikke andre.

En biotop er kendetegnet ved at den giver bestemte arter mulighed for at leve og formere sig inden for netop den biotops grænser. Bliver biotopen påvirket for meget af varme, overgødning, udpining af jorden, mangel på vand eller manglende sollys, så påvirkes livsbetingelserne så markant at det eksisterende liv  uddør eller ændres for at overleve.

Det er en viden mange naturfolk har erfaret og efterlevet i tusinder af år. Hvorimod mange af de “moderne” tidlige agerbrugende civilisationer omkring Eufrat og Tigris og i østen udpinte jorden i en sådan grad at deres civilisation forsvant. Vi tænker f.eks. på kulturer som Sumererne, Assyrerne og Babylonierne men også østpå var der store kulturer, induskulturen i Afghanistan/Pakistan og det nordlige Indien var en af verden første civilisationer.

Khmerriget, med templet Angkor  Wat, som  rigets hovedstad blev bygget uden om, hørte i middelalderen blandt de største statsdannelser. Der er almindelig enighed om at alle disse kulturer og civilisationer gik til gunde p.g.a. udpining af jorden, med deraf følgende hungersnød og folkeflugt.

Næsten alle religioner har en iboende afslutning. Begreber som Dommedag, Apokalypse, Ragnarok, Syndflod og Hopi indianernes tro på at jorden bliver dækket af jernslanger, stenfloder og store spindelvæv o.s.v.

Her i norden har menneskene i de nordiske lande opfattet verden som en enhed, beboet af mennesker, guder, dyr, jætter, aserne og alle de andre eksistenser i deres forestillingsverden. Ygdrasill (livstræet) har plads til alle. Menneskene hjælper guderne med at bekæmpe alt det onde og skadelige, gudernes opgave er at holde orden og ligevægt. Her i norden er det Jætterne der står for de nedbrydende kræfter. Vi har ikke så mange skriftlige kilder som f.eks. grækerne, men fra den ÆldreEdda og Snorres Yngre Edda, får vi et rimeligt godt indblik i de norrøne religiøse forestillinger. En af de spændende skikkelser er Loke, som er søn af Jætterne men har formået at indynde sig hos Aserne (guderne) og har blandet blod med Odin. Loke både hjælper og modarbejder Aserne. Han har en hovedrolle ved ragnarok, hvor den gamle verden går under. Vi mennesker er meget lig LokeNu er det ikke min mening at gennemgå den hedenske religion i norden, men kun holde fast i opfattelsen af at vi, mennesker, lever i et fælles univers eller rum. Og at alle handlinger berører og påvirker os alle sammen.  Næste Start 

 Mere information om Norrøne tro         Tør du se dagligdagen for hundredvis af milioner mennesker i Ygdrasill’s midgaard ???    så se her