"SYNSPUNKTER" FRA MIDTEN

4 juli

I dag skulle jeg have været af sted, alt er pakket og klart, men vejret er koldt og det pjaskregner, så jeg venter nok et par dage.

Today I should have gone, everything is packed and clear, but the weather is cold and it is raining heavily and persistently, so I’ll wait another couple of days.

7 jULI

Vi er inde i en meget ustabil periode, med lave varmegrader, helt nede i nærheden af frysepunktet i Hardanger i Norge. Så jeg må nok både ændre mål og udsætte afrejsen. Jeg venter et par dage endnu.

We are in a very unstable period, with low degrees of heat, right near the freezing point in Hardanger in Norway. So I should probably change both goals and postpone departure. I’ll wait a few more days.

8 juli

Så er der corona indrejseforbud i Norge. Jeg må nok udsætte turen til 2021.

Then there is the corona entry ban in Norway. I’ll probably have to postpone the trip until 2021.