"SYNSPUNKTER" FRA MIDTEN
Denne web-site er et forsøg på at kombinere videregivelse af mine personlige meninger og oplevelser. Der vil komme billeder af mennesker og steder i Danmark, fiskeri og sejlads m.m.m. Der vil være mine egne optagelser og billeder af andre fotografer, de sidste vil være mærket med fotografens navn hvis det er kendt. Alt sammen set, og sat op, i mit objektiv. Jeg prøver at pege på tåbeligheder, uforståelige politiske beslutninger, løsninger og udpege og gemme hyklerne og udnytterne. MondoCane billedserien, har jeg samlet sammen fra foto taget af mere eller mindre ukendte fotografer. Jeg har har villet udstille hykleriet og egoismen hos verdens politikere og verdens befolkning. Tags (emner) bliver: Politik, Danmark, Religion, Global, Sejlads, Fiskeri, Mennesker, Foto, Rainbow. Start…………………Forsiden = Derfor Hyklerne……………. = De mennesker, politikere, kulturpersoner og andre meningsdannere der siger et og selv gør noget andet. Min blog…………….. = Kommentarer til personer og begivenheder i Danmark ig Internatiuonalt. Ygdrasill ……………. = Vores Ygdrasill. Jorden-Verden-Geia-Tellus-Terra eller hvad du nu kalder den. Udryddelsestrue…… = Link til informationer om udryddelsestruede miljøe, planter eller dyr. Multietnisk samfund = Er Danmark som et multietnins samfund MondoCane………… = Levevilkaar i Midgaard i det 21′ århundrede, hvis du tør se det