"SYNSPUNKTER" FRA MIDTEN

Islam opstod som religion på den arabiske halvø i 600-tallet, hvor religionen blev forkyndt af islams vigtigste profet, Muhammed. Hans ord bliver af mange muslimer opfattet som ord givet direkte fra Gud, og han selv som et talerør for Gud.

Disse ord er nedskrevet i Koranen og Hadith, der er den vigtigste kilde til viden om, hvordan Gud vil have muslimer til at leve deres liv. Islam er en ægte stærkt monoteistisk religion, hvis vigtigste dogme er troen på den ene gud, Allah.

Hvordan danner vi os en mening om islam.

Når vi som almindelige kristne, med større eller mindre tilknytning til kirken og med forskelligt niveau af bibel- og koranlæsning, skal danne os en mening om Islam, så er vi desværre ikke særlig godt hjulpet hverken af medierne eller de islamiske ledere. Det hjælper lidt hvis man som jeg har været i muslimske lande og områder. Vi har mødt den ene venlige, gæstfrie og hjælpsomme muslim efter den anden. Vi, min kone og jeg, er blevet kørt rundt til forskellige lokale seværdige steder af en helt ukendt, bare fordi vi spurgte om vej. Vi var lidt nervøse for mon han ville kræve pengeved turens afslutning, men nej han ville ikke modtage penge. En anden gang gik vi i en smal gyde i en by oppe i riffbjergene, pludselig hørte vi noget inciterende sang og rytmiske håndklap, så vi listede os til at kikke ind af porten. Vi blev omgående inviteret ind i gården i et traditionelt flerfamiliershus med tre etager med terrasse hele vejen rundt. Nede på gårdspladsen dansede 4-5 unge piger rundt, ivrigt akompangeret af unge drenge oppe på terrasserne. Da vi stille ville liste af for ikke at forstyrre, kom en ældre kvinde, formodetlig en af mødrene, løbende med et brød som hun smilende brækkede  stykker af fordi vi ikke måtte gå uden at have modtaget noget at spise. Tilsvarende dejlige oplevelser har vi haft i budistiske lande. Vi har ofte talt om at vi vil håbe at turister i Danmark møder samme venlighed, men vi er desværre ikke så helt sikre på det.

Hvad læser en kristen i koranen.

Omvendt er det når man læser den oversættelse af koranen biblioteket råder over, og de fortolkninger lærde har skrevet efterfølgende. Der læser man på den ene side efter den anden om vold og umenneskelige straffe specielt mod jøder, men også mod “vantro” altså alle os der ikke er muslimer. Man læser om hvorledes kvinder er underlagt mænd, og på alle områder er mindre værd end mænd. Men man læser også at Gud er bamhjertig, og at en muslim skal være tilgivende. Koranen efterlader derfor både en kristen læser og en muslim i den situation at man frit kan vælge mellem enkeltversene. Noget magthaverne, både de religiøse og de sekulære, udnytter til at befæste deres magtbase. Koranen er på ganske få sider så den
er en overkommelig opgave, derfor vil anbefale alle selv at skaffe sig viden på området, og selv vurdere islams holdning til f.eks. kvinder, at lyve, vantro, jøder o.s.v. 
Under læsningen skal man huske at koranen er samlet i midten af 600 årstallet, fra både skrevne og mundtlige overleveringer. Da koranen er gudsgiven, kan den ikke omfortolkes eller moderniseres, så indholdet er da også direkte præget af 600 tallets tankegang og levevis. Inden for islamiske kredse er der lidt differerende meninger om indfaldsvinklen til mullaer og immamers fortolkning. Dele af koranen er skrevet nærmest i billedsprog der kan give muligheder for en mere moderne fortolkning. Og netop dette er der stor uenighed om, idet traditionalisterne går ind for, at Koranens ord skal følges til punkt og prikke uden nogen afvigelser. Der er således ikke plads til egne fortolkninger og moderationer. Hvorimod modernisterne mener at Koranen kan tolkes, så den kommer til at passe ind i det moderne samfund. Et samfundet der dog skal bygges på Guds lov, for det har Gud sagt. Modernisterne mener dog, at tradition kan skilles fra religion. Endelig bør man være opmærksom på at Koranen er et sammenhængende værk, hvor et uddrag, f-eks. et enkelt vers, kan få den modsatte betydning når det fjernes fra sin contekst. Læst med omtanke kan en kristent opdraget også hente megen livsvisdom i Koranen. Indholdet er nu ikke meget anderledes, når du læser den kristne bibel, altså det gamle testamente. 

Der hvor en kristen opdraget, kan observere en markant forskel, er i ophavsretten. Koranen er direkte overgivet fra det guddommelige (Allah)af Gabriel (ærkeengel) til Mohamed, hvorimod biblen ( gamle testamente ) er skrevet af mennesker, jødiske profeter, igennem hundreder af år. Ydermere er biblen blevet fortolket, redigeret og moderniseret utallige gange. Endelig har kristenheden det nye testamente, der i modsætning til både biblen og koranen er et rent kærlighedsbudskab, med total afstandtagen fra vold.

Hvordan oplever vi kristne Islam i medierne.

Der går næsten ikke en dag uden medierne har historier om terrorbombninger, foretaget af muslimske politiske eller religiøse grupper. Hvor det for nogle år siden var terror rettet mod vestlige lande og deres borgere, er det nu mest rettet mod muslimer, udført af en anden religiøs retning end den terrorren er rettet mod. Som ikke muslimer, altså vantro, må vi undre os over at en religion der højlydt kalder sig for en tilgivende og bamhjertig
religion forherliger tilfældige drab på børn, kvinder og mænd.

Og hvor vil jeg så hen med dette ???

Jeg håber på at vække danskernes nysgerrighed, så oplysningsniveauet om dette nye multietniske samfund bliver øget fra det nuværende meget lave niveau. Vi må være opmærksomme på at denne nye befolkningsgruppe ikke bare lige tilpasser sig, som tidligere kristne indvandringer eller som jøderne har haft hundreder af år til. Der er lidt uenighed blandt forskerne om størrelsen af den muslimske befolkning fremover, men det vil nok være muligt at enes om et sted mellem 5,5% og 10% af den danske befolkning vil være Muslimske i år 2030.

Begynd selv at søge oplysning på disse link, og fortsæt med at læse koranen, den findes på biblioteket. Det er ikke tung læsning, men giver stof til megen eftertanke.

 Danmarks guide om Islam religion.dk