"SYNSPUNKTER" FRA MIDTEN

Her er de 10 største:

1: Kristendom 2,2 milliarder
Med 2,2 milliarder tilhængere er
kristendom med stor margen verdens største religion. Næsten 32 procent
af verdens befolkning kalder sig kristne, om det så være sig katolik,
protestant, ortodoks eller noget helt tredje.

 Kristendommen 

————————————————————————————————————————————————————

2: Islam 1,6 milliarder
Ikke mindre end 23 procent af verdens befolkning er muslimer. 1,6 milliarder mennesker i alt. Ligesom kristendom findes islam i flere afskygninger. De to største og mest kendte dele af islam er sunni- og shiaislam.

 Islam 

————————————————————————————————————————————————————

3: Ingen religiøs identitet 1,1 milliarder
På tredjepladsen over de ti største religioner i verden er det måske lidt misvisende at tælle dem med, der ikke har nogen religiøs tilknytning. Men faktisk er der langt flere, der ikke tror på nogen af de klassiske religioner, end der er hinduister i verden. Og cirka lige så mange, som der erkatolikker i verden. Jeg hører selv med i denne gruppe som udpræget agnostiker i modsætning til ateister 

1,1 milliard mennesker = ca. 16 procent, svarer i PEWs undersøgelse enten jeg har intet religiøst tilhørsforhold eller jeg tror ikke på noget.” Flertallet af dem, der svarer sådan, bor i Kina, som er det land i verden med flest erklærede ateister.

———————————————————————————————————————————————————–

4: Hinduismen 1 milliard
Der er cirka dobbelt så mange hinduister, som der er buddhister i verden: En milliard eller 14 procent af alle mennesker på planeten vedkender sig denne religion, men hele 80 procent af dem bor i Indien. I modsætning til andre af de store nutidige religioner har hinduisme ingen grundlægger, intet enkelt helligskrift som Koranen eller Bibelen og ingen fælles trosbekendelse, der kan henvises til.

 Information om Hinduisme 

———————————————————————————————————————————————————–

5: Buddhismen 500 millioner
I antal er der langt fra femte-til sjettepladsen på denne top ti. Buddhisme er en religion, som syv procent af verdens befolkning følger. Buddhismen bygger på den lære, den historiske Buddha prædikede omkring 600-

 Information om Buddisme 

————————————————————————————————————————————————————

6: Sikhismen 23 millioner
Sikh-religionen er en forholdsvis ung religion fra 1400-tallet, der blev udformet af en række guruer. I sikhismen ses en guru som en repræsentation for Gud, der skal vejlede den rettroende til at leve korrekt og derved opnå frelse. Sikh-religionen er inspireret af andre religioner som islam og hinduismen, men tager afstand fra disse religioners ritualiserede side.

 Information om Sikhisme 

———————————————————————————————————————————————————–

7: Juche 19 millioner

Juche er den religion og ideologi, som dyrkes i Nordkorea. Religionens søjler er staten, lederskab, politisk- og økonomisk uafhængighed og  fællesproduktion. Juche udspringer af marxisme og kaldes somme tider, spottende, for Kimilisme efter Nordkoreas tidligere diktator Kim Jong-il.

Information om Juche 

————————————————————————————————————————————————————

8: Jødedommen 14 millioner

Ud af jødedommen udspringer både kristendom og islam samt en række mindre religioner. Den gamle religion praktiseres i dag af omkring 0,2 procent af verdens befolkning. Selv om den “moderne” jødedom påkalder sig kun at have een gud, relater til Moses de ti bud, så tyder den seneste forskning og de sidste arkæologiske udgravninger på at jødernes gud havde både en hustru og et antal gudelige medhjælpere. Her er det værd at bemærke, at jødernes gud er den samme som den kristne gud og Islams Alah, og at vi kristne benytter bibelen som et af troens fundamenter. En bog der er skrevet af jødiske profeter for mange tusinde år siden, og som tillader flerkoneri, slaveri og menneskeofringer.

 Information om Jødedommen 

————————————————————————————————————————————————————

9: Bahá’í 7 millioner
Det mest bemærkelsesværdige ved, at bahá’í optræder på denne top ti, er måske religionens alder. Bahá’í-religionen opstod så sent som 1863 i Persien og går kort fortalt ud på, at menneskeheden skal forenes. Bahá’í trækker på lærdom fra islam og kristendom.

 Information om Bahái troen 

————————————————————————————————————————————————————-

10: Jainreligionen og shinto henholdsvis 4,2 og 4 millioner
Mere end 400 millioner, cirka 6 procent af verdens befolkning, praktiserer folkereligioner fra afrikansk, kinesisk, indiansk eller oprindelig australsk kultur.

————————————————————————————————————————————————————-


Yderligere 58 millioner, eller lige under 1 procent, tilhører andre religioner som bahai, jain, sikhisme, shinto, taoisme, wicca og zoroastrianisme.


Blandt de største af de “små religioner” er jainreligionen og shinto. De sniger sig ind på en næsten delt 10.-plads med henholdsvis 4,2 millioner
tilhængere for jainreligionen og 4 millioner shinto-tilhængere. 
Jainreligionen opstod sideløbende med buddhismen i Indien. Shinto-religionen opstod i Japan omkring år 1000 f.kr. 

 Jain religionen Shinto 

————————————————————————————————————————————————————-

Og så er der alle de andre.