"SYNSPUNKTER" FRA MIDTEN

 

Dannebrog var danskernes samlingsmærke:

I næsten alle kulturer har man haft et fælles samlingsmærke. Grupper af individer, med fælles baggrund fylkedes (samledes) under gruppens banner. Fra gammel tid har ravnebanneret været vikingernes og danernes banner. Sagnet fortæller så, at Dannebrog dalede ned fra himlen under et slag mod Esterne i år 1219, og Dannebrog har siden og indtil nu været samlingsmærket for det danske folk og for den danske nation.

Det er det ikke mere !!!

Grønlænderne og Færingerne demonstrerer med deres eget flag, at de ikke ønsker at høre med i hverken den danske nation eller det danske folk. Jo for resten,  så længe vi sender dem milliarder af kroner, uddanner deres borgere, stiller sygehuse, fængsler o.s.v. til gratis rådighed. Så længe kan Danmark godt gå an.
Mange af de nye danskere, med islam som kulturel basis, benytter det grønne islamiske fælles flag. Hvem husker ikke den glædesrus, mange danske muslimer gav udtryk for efter d. 11-september, ved bl.a. at køre rundt og juble og flage med det grønne muslimske flag. 

På mønten ses ravnebanneret tydeligt. Mønten er fra tidlig middelalder.

Ravnebanneret som samlingsmærke for etniske danskere.

Tiden er vel kommet, til at vi etniske danskere erkender, at Danmark er blevet en nation af forskellige folkeslag, der hver for sig bekender sig til trosretninger, stammekulturer, familiemønstre, klaner og traditioner som er fremmede for etniske danskere. Så tiden er vel kommet til at vi etniske danskere bringer ravnebanneret til ære og værdighed igen. Det er lidt trist, at nazisterne misbruger danskernes gamle fane til afvigende og usympatiske politiske synspunkter, de flasher deres uvidenhed om ravnebanneret som mærke for de gamle danere. Så vi vil opfordre til at sende ideer til et symbol for etniske danskere. Ingen ved med sikkerhed hvordan ravnebanneret så ud, så der er åbent for kreativiteten. 

Fremtiden er allerede nu under forandring

Det danske samfund og verdenssamfundet er under forandring. Kan vi, de etniske danskere, beholde vor kultur og vor egenart ? og kan vi, som medlem af verdenssamfundet, medvirke til at ændre den globale opfattelse af jorden som en truet biotop ? Kan vi udrydde omskæring, æresdrab, stammetraditioner, diskrimination af kvinder og homoseksuelle. Kan vi klare os i konkurrencen mod f.eks. en kultur som den amerikanske, hvor hensynet til miljøet og de svagere borgere  
underordnes forbrug, og at enhver er sin egen lykkes smed. Resulterende i at du kun får den bedste sygdomsbehandling hvis du har penge. Kan vi ændre en religion om den katolske, så vi undgår pædofilien blandt præsterne, og modstanden mod familieplanlægning. Kan vi klare os i konkurrencen mod f.eks. en kultur som Islam, hvor mange af de religiøse og politiske ledere forherliger krig og støtter terror.

Findes der eksempler på ægte integration mellem forskellige kulturer noget sted i verden ? 

Er de danske politikere gode nok til at træffe beslutninger for dig og mig, eller skal vi i stedet satse på et ægte folkestyre, adminstreret af en gruppe af kompetente embedmænd ? 

Ravnebanner, Asatro og Nidstang. Vil de gamle nordiske symboler måske komme til ære og værdighed igen ?

Skal vi fortsætte med privatiseringen af de primære opgaver som hospitaler, institutioner for svage og gamle, brandkorps o.s.v. på trods af de mange eksempler på misbrug og overbetaling ????

Kan vi stoppe og vende udviklingen mod et biologisk og klimatisk kolaps. ??

Det er indlysende for ethvert tænkende og vidende menneske, at der skal gennemgribende ændringer til. Optimised er resultat af reflektioner over disse observationer, og skal bruges som basis for de alternative og måske kontroversielle meninger, om tiltag til sikring af den eneste kendte biotop hvor vi mennesker kan opretholde livet. 

Vi har det princip at vi ikke kritiserer eller fremkomme med negative observationer uden at komme med forslag til løsninger. Vel vidende at de kan virke både stødende og politisk ukorrekte, men som sagt er vi uafhængige og modtagelige for alternative forslag. Bare de peger frem mod en løsning.

Tilbage